Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metodyka analizy środowiska w procesie planowania operacji

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Konflikty zbrojne
  • PMESII
  • Planowanie operacyjne
  • Strategia
  • Sztuka operacyjna
Pages (from - to)

147 - 171

Book

Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania

Presented on

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania, 4-5.09.2019, Siedlce, Polska

Ministry points / chapter

20.0