Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Conference

Name

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania

Conference date

4-5.09.2019

Place

Siedlce, Polska

Conference type

national

Organizer

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS