Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania

Conference date

4-5.09.2019

Place

Siedlce, Polska

Conference type

national

Organizer

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS