Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania

Data konferencji

4-5.09.2019

Miejsce

Siedlce, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS