Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania

Redaktorzy

[ 1 ] 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Siedlce, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data opublikowania

2020

Liczba stron

233

ISBN

978-83-66541-20-7

Słowa kluczowe
PL
  • 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. Tadeusza Buka w Siedlcach
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Granice - ochrona
  • Obrona narodowa
  • Polityka międzynarodowa
  • Siły Zbrojne RP
  • Wojska lądowe
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 209-222. Indeks osobowy na stronach 223-228. Indeks geograficzny na stronach 229-233.

Rozdziały
Wzrost potencjału komponentu lądowego do obrony po utworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej (s. 121-145)
Metodyka analizy środowiska w procesie planowania operacji (s. 147-171)
Scenariusze wojen przyszłości a prognozowane kierunki rozwoju sił zbrojnych (s. 191-207)
Konferencja

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania, 4-5.09.2019, Siedlce, Polska