Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Scenariusze wojen przyszłości a prognozowane kierunki rozwoju sił zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberprzestrzeń
  • Konflikty zbrojne
  • Metoda scenariuszowa
  • Rozpoznanie strategiczne
  • Sztuka wojenna
  • Walka informacyjna
  • Wojna hybrydowa
Strony (od-do)

191 - 207

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/2970/Zolnierze_Wojska_Polskiego.pdf?sequence=4

Książka

Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania

Zaprezentowany na

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania, 4-5.09.2019, Siedlce, Polska

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

10 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0