Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wzrost potencjału komponentu lądowego do obrony po utworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. Tadeusza Buka w Siedlcach
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona narodowa
  • Operacje obronne
  • Planowanie obronne
Pages (from - to)

121 - 145

Book

Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania

Presented on

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania, 4-5.09.2019, Siedlce, Polska

Ministry points / chapter

20.0