Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wzrost potencjału komponentu lądowego do obrony po utworzeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. Tadeusza Buka w Siedlcach
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona narodowa
  • Operacje obronne
  • Planowanie obronne
Pages (from - to)

121 - 145

Book

Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania

Presented on

Wojsko Polskie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej – historia i współczesne wyzwania, 4-5.09.2019, Siedlce, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0