Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Określenie celu w planowaniu operacji

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sztuka operacyjna
  • Zasady sztuki wojennej
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

10 - 47

Book

Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce

Points of MNiSW / chapter

20.0