Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Szuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

245

ISBN

978-83-8263-083-1

Słowa kluczowe
PL
  • Aplikacje (informatyka)
  • Konflikty zbrojne
  • Myśl wojskowa
  • Myślenie projektowe
  • Planowanie operacyjne
  • Sztuka operacyjna
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenia hybrydowe
  • Siły zbrojne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Określenie celu w planowaniu operacji (s. 10-47)
Podejście projektowe w myśli wojskowej w siłach zbrojnych wybranych państw (s. 48-80)
TOPFAS - system informatyczny wspomagający planowanie operacji NATO (s. 81-100)
Wojna hybrydowa - wybrane aspekty (s. 101-117)
Wykorzystanie faktów historycznych w analizie środowiska operacji na przykładzie konfliktu w Kosowie (s. 118-135)
Założenie funkcjonowania systemu antydostępowego w operacji (s. 136-152)
Wymagania operacyjne wobec Wojsk Rakietowych i Artylerii (s. 153-170)
Działania czołgów w I wojnie światowej oraz poglądy na ich użycie w okresie międzywojennym (s. 171-212)
Atut obrońcy (s. 213-236)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0