Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania czołgów w I wojnie światowej oraz poglądy na ich użycie w okresie międzywojennym

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Czołgi
  • Działania wojenne
  • Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939)
  • Strategia
  • Taktyka
  • I wojna światowa (1914-1918) ;
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

171 - 212

Book

Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce

Ministry points / chapter

20.0