Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenie funkcjonowania systemu antydostępowego w operacji

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Sztuka operacyjna
  • Taktyka
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

136 - 152

Book

Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce

Points of MNiSW / chapter

20.0