Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie faktów historycznych w analizie środowiska operacji na przykładzie konfliktu w Kosowie

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia wojskowa
  • Konflikt
  • Kosowo (Serbia)
  • Polityka
  • Strategiczna operacja
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

118 - 135

Book

Aspekty sztuki operacyjnej w praktyce

Points of MNiSW / chapter

20.0