Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Informacja jako funkcja połączona w operacji militarnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Akademia Pomorska w Słupsku | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Informacja (wojsko)
  • Komunikacja strategiczna
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje połączone (wojsko)
  • Operacje wojenne
  • Planowanie operacyjne
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Siły Zbrojne RP
Number of pages

391

Signature of printed version

A/3248 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne, dokumenty normatywne na stronach 307-329.

First review

Piotr DELA

Second review

Mariusz Frączek

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

23.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor