Processing may take a few seconds...

Article

Title

Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2016 | Journal number: 2

Article type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

88 - 107

Points of MNiSW / journal

7

Unified list of scientific journals 2013-2016

7