Processing may take a few seconds...

Article


Title

Operacyjne aspekty koncepcji A2/AD

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Operational Aspects of A2/AD Concept

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 275 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Koncepcja strategiczna
  • Koncepcja antydostępu i wzbraniania (A2/AD)
  • Operacje połączone
  • Planowanie operacyjne
  • Projektowanie
Abstract

PL W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki projektowania i planowania operacji w kontekście wejścia sił w obszar operacji oraz związanych z tym zagrożeń antydostępowych. Celem zasadniczym było zdefiniowania terminów „anti-access” oraz „area denial”. Powyższe uwarunkowania stanowiły genezę sytuacji problemowej. Rozwiązanie powstałej sytuacji może zatem stanowić uzyskanie odpowiedzi na problem badawczy wyrażony w postaci pytania –czym jest anty-dostępowość (A2/AD)?. Dekompozycja głównego problemu badawczego umożliwiła wygenerowanie zagadnień składowych, które zawarto w następujących pytaniach: Czy możliwe jest uzyskanie synergii w ramach połączenia domen?Jakie koncepcje operacyjne można powiązać z tym podejściem z perspektywy planujących operacje?Jakie są założenia bitwy powietrzno-morskiej tzw. Air-Sea Battle i połączonej koncepcji dostępu i manewru w globalnie wspólnych regionach?Jakie występują wymogi wobec nowych zagrożeń? W materiale wykorzystano wyniki badań porównawczych oraz analizę danych zawartych w materiałach amerykańskich głównie takich ośrodków jak Center for Strategic and International Studies CISIS, US Army TRADOC, Congressional Research Service, Naval War College Review.

Date of online publication

30.06.2021

Pages (from - to)

43 - 70

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/104/109

Comments

Bibliografia na stronach 68-69.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0