Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach kryzysowych w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych wojska : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Polska
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie i marketing
Number of pages

199

Signature of printed version

A/2751 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Ryszard Jakubczak

Second review

Zenon Zamiar

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.02.2022

Unit granting title

Akademia sztuki Wojennej

Obtained title

doktor