Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

s.kowalkowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 43 20

ORCID

0000-0002-3982-1442

ResearcherID

B-8367-2019

Google Scholar ---
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (13)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (11)