Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowanie specjalistycznych pododdziałów wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania improwizowanych urządzeń wybuchowych : rozprawa doktorska

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Inżynieria wojskowa
  • Saperzy
  • Szkolenie wojskowe
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

269

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2175 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na kartach 191-195.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor