Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie specjalistycznych pododdziałów wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania improwizowanych urządzeń wybuchowych : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Inżynieria wojskowa
  • Saperzy
  • Szkolenie wojskowe
  • Zwalczanie
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

269

Signature of printed version

A/2175 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na kartach 191-195.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor