Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Grzegorz Piela

Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

g.piela@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 14

ORCID

0000-0002-4942-5347

ResearcherID

B-8346-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Rozdziały (3)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)