Processing may take a few seconds...

Article


Title

Formacje inżynieryjne Sił powietrznych w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej -- diagnoza i propozycje zmian w świetle badań własnych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Engineering Units of the Air Force in Disaster Risk Management of the Republic of Poland - Diagnisis and Possible Chnges on the Basic of the Empirical Studies

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 278 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły powietrzne
  • Siły zbrojne
  • Sytuacja kryzysowa
  • Wojska inżynieryjne
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • Air forces
  • Armed forces
  • Crisis management
  • Crisis situation
  • Engineer troops
Abstract

PL Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu i możliwości wykorzystania formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego oraz propozycję ich antycypacyjnego wykorzystania w przedmiotowym zakresie. Celem przeprowadzonych badań naukowych, których pisemne opracowanie zawiera się w treściach przedkładanej publikacji, była identyfikacja aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zarządzania kryzysowego i przedstawienie projektu koncepcyjnego organom odpowiedzialnym za kierowanie inżynierią wojskową w Wojsku Polskim. Dodatkową wartością przedkładanego wydawnictwa jest porównanie wyników badań naukowych – w prezentowanym zakresie – z adekwatnymi badaniami autorów, prowadzonymi w odniesieniu do całości formacji inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

EN The paper presents the evaluation of the current state and capability to use engineering units of The Air Forces of The Republic of Poland in the disaster risk management system as well as recommendations for the anticipatory use of the engineering units in that system. The aim of the empirical studies described in this paper was to identify the current capabilities of the engineering units of The Air Force of The Republic of Poland in disaster risk management and present the conceptual project to the bodies responsible for command and control of military engineering in The Polish Army. The added value of the presented publication is the comparison of the results of the empirical studies on the discussed issue to the relevant studies conducted by the Authors, on the all engineering units of The Armed Forces of The Republic of Poland.

Date of online publication

25.03.2022

Pages (from - to)

35 - 70

DOI

10.34752/2022 - b 278

URL

https://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/149/152

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 67-69.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Release date

25.03.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0