Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w przygotowaniu żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Szkolenia wojskowe
  • Wojska chemiczne
  • Wojska inżynieryjne
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

407

Signature of printed version

A/498

Comments

Bibliografia na stronach 282-287

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor