Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Taktyka działania elementów ugrupowania bojowego wojsk inżynieryjnych w środowisku zagrożenia min i IED

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Taktyka
  • Ugrupowanie bojowe
  • Wojska inżynieryjne
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

41 - 56

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0