Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kształcenie w Akademii Sztuki Wojennej a rynek pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Kształcenie wojskowe
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Rynek pracy
Pages (from - to)

154 - 171

Book

Edukacja całożyciowa : wybrane obszary

Points of MNiSW / chapter

20.0