Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasady C-IED w środowisku zagrożenia detonacji min i IED

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN C – IED procedures in the high-risk environment of mines and ied detonation

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania asymetryczne (wojsko)
  • Improwizowane ładunki wybuchowe
  • Materiały wybuchowe
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

11 - 22

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Ministry points / chapter

20.0