Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zasady C-IED w środowisku zagrożenia detonacji min i IED

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN C – IED procedures in the high-risk environment of mines and ied detonation

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania asymetryczne (wojsko)
  • Improwizowane ładunki wybuchowe
  • Materiały wybuchowe
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

11 - 22

Książka

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0