Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwo wielkopolskiego : stan obecny i perspektywy : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Województwo wielkopolskie
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

209

Katalog on-line

A/781+CD

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 160-165

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor