Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wojskowe wsparcie układu pozamilitarnego w ramach zarządzania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

85 - 104

Książka

Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Część 2. Wymiar narodowy

Punktacja MNiSW / rozdział

20