Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojskowe wsparcie układu pozamilitarnego w ramach zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

85 - 104

Book

Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Część 2. Wymiar narodowy

Points of MNiSW / chapter

20.0