Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Część 2. Wymiar narodowy

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data opublikowania

2019

Liczba stron

291

ISBN

978-83-952578-6-5

Rozdziały
Wojskowe wsparcie układu pozamilitarnego w ramach zarządzania kryzysowego (s. 85-104)