Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w powiecie chełmskim : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Szkoły ponadpodstawowe
  • Uczniowie
  • Chełm
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

276

Katalog on-line

A/787+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 218 - 227

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor