Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w powiecie chełmskim : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Szkoły ponadpodstawowe
  • Uczniowie
  • Chełm
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

276

On-line catalog

A/787+CD

Comments

Bibliografia na stronach 218 - 227

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor