Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły zbrojne
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

21 - 40

Book

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II)

Presented on

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego", 7.06.2019, Pułtusk, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0