Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Siły zbrojne
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

21 - 40

Książka

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (II)

Zaprezentowany na

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego", 7.06.2019, Pułtusk, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0