Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy korpusu podoficerskiego w służbie więziennej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Warszawski | [ 2 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Służba więzienna
  • Szkolenie zawodowe
  • Podoficerowie zawodowi
  • Polska
Number of pages

302

Signature of printed version

A/2379 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21000892

First review

Gudzbeler Grzegorz

Place

Warszawa, Polska

Date

2020

Language

polish

Second review

Zdzisław Polcikiewicz

Place

Warszawa, Polska

Date

2020

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.11.2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor