Processing may take a few seconds...

Book


Title

Formacje inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Przedkładana monografia naukowa stanowi formę pisemnego opracowania zawczasu przeprowadzonych badań naukowych. Zbiór rozlicznych metod, technik i narzędzi badawczych o właściwościach teoretycznych – w procesie badawczym – uzupełniony został ich odpowiednikami o cechach empirycznych, zwłaszcza sondażem diagnostycznym. Przyjęty cel badań naukowych ogniskował się na identyfikacji aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych ze struktur SZ RP w zakresie zarządzania kryzysowego. Celem o właściwościach poznawczych (teoretycznych) stała się identyfikacja aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych ze struktur SZ RP w zakresie zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w kontekście współczesnych zagrożeń niemilitarnych. Z kolei cel praktyczny (utylitarny) stanowił zamysł przedłożenia naukowo uzasadnionego projektu koncepcyjnego w przedmiotowym zakresie podmiotom i osobom odpowiedzialnym za kierowanie inżynierią wojskową w SZ RP.

Place

Dęblin, Polska

Publisher name

Lotnicza Akademia Wojskowa

Publisher name from the MNiSW list

Lotnicza Akademia Wojskowa

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

271

ISBN

978-83-66514-31-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912454972105606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Formacje%20in%C5%BCynieryjne%20w%20systemie%20zarz%C4%85dzania%20kryzysowego%20Rzeczypospolitej%20Polskiej&offset=0

Keywords
PL
  • Inżynieria wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia na stronach 227-237.

Total point value of MNiSW of monograph

120.0