Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kryteria oceny wariantów działań bojowych komponentu powietrznego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | [ 2 ] Politechnika Rzeszowska

Language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Działania powietrzne
  • Planowanie operacyjne
  • Operacje połączone
  • Polska
Number of pages

174

Signature of printed version

A/2559 +CD-ROM

First review

Andrzej Gałecki

Second review

Grzegorz Rosłan

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

16.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor