Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej powiatów jarosławskiego i przemyskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | [ 2 ] Akademia Wojsk Lądowych w Wrocławiu

Language

polish

Keywords
PL
 • Adaptacja społeczna
 • Bezpieczeństwo lokalne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ochrona ludności
 • Przestępcy
 • Przestępczość
 • Społeczności lokalne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Powiat jarosławski (woj. podkarpackie)
 • Powiat przemyski (woj. podkarpackie)
 • Województwo podkarpackie (1999-)
Number of pages

275

Signature of printed version

A/3552+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 232-241.

First review

Jerzy Będźmirowski

Second review

Marian Kopczewski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

23.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor