Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozwój systemu szkolenia obronnego pracowników Polskich Kolei Państwowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Language

polish

Keywords
PL
  • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • Pracownicy
  • System obronny państwa
  • Szkolenia wojskowe
Number of pages

357

Signature of printed version

A/3247 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 313-347.

First review

Krzysztof Kubiak

Second review

Sławomir Bylina

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.07.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor