Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Piotr Krzykowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

p.krzykowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 38 61

ORCID

0000-0002-6161-1134

ResearcherID

B-8968-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (3)

Rozdziały (6)

Książki (7)