Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej : wybrane państwa europejskie

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2020

Data opublikowania

2020

ISBN

978-83-7523-753-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052877618205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,polska%20w%20mi%C4%99dzynarodowej%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20wojskowej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Dyplomacja polska
  • Polityka zagraniczna
  • Wojsko
  • Współpraca wojskowa
  • Europa
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0