Processing may take a few seconds...

Book


Title

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej : wybrane państwa europejskie

Editors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2020

Date of publication

2020

ISBN

978-83-7523-753-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052877618205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,polska%20w%20mi%C4%99dzynarodowej%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20wojskowej&offset=0

Keywords
PL
  • Dyplomacja polska
  • Polityka zagraniczna
  • Wojsko
  • Współpraca wojskowa
  • Europa
  • Polska
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0