Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marek Żyła

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

m.zyla@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 38 61

ORCID

0000-0001-7848-0647

ResearcherID

C-2117-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (20)

Książki (11)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)