Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo informacyjne państwa w przestrzeni publicznej : miedzy teorią a praktyką formułowania przekazu medialnego : załącznik do rozprawy doktorskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Eksperci
  • Ministrowie
  • Rząd (organ państwowy)
  • Umowy handlowe
  • Wojsko
  • Polska
Number of pages

54

Signature of printed version

A/3731

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor