Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Language

polish

Keywords
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Uzbrojenie (wojsko)
  • Wojsko
  • Zamówienia publiczne
  • Zaopatrzenie wojsk
  • Polska
Number of pages

186

Signature of printed version

A/2562 + CD-ROM

First review

Szymon Mitkow

Second review

Roman Polak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

20.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor