Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Straż Graniczna (1991- )
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Klęski elementarne
  • Ochrona granic
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Number of pages

247

Signature of printed version

A/3246 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 191-201.

First review

Bernard Wiśniewski

Second review

Ireneusz Teodor Dziubek

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warsaw, Polska

Date of defense

21.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor