Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Paweł Cieślar

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

p.cieslar@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-202

ORCID

0000-0002-9573-9259

ResearcherID

E-6267-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (5)