Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Instytucja świadka koronnego w systemie bezpieczeństwa publicznego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Świadek koronny
  • Prawo karne procesowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polska
  • Świat
Number of pages

230

Signature of printed version

A/2383 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_Kr%C4%99gulec+Rafa%C5%82&sort=byscore&view=2

First review

Kuba Jałoszyński

Second review

Ireneusz Teodor Dziubek

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.01.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor