Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane zagadnienia zarządzania działalnością dydaktyczną w szkole wyższej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nauczanie
  • Szkolnictwo wyższe
  • Zarządzanie
  • Polska
  • Świat
Pages (from - to)

222 - 235

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania