Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Udział niezawodnych terytorialnych formacji zbrojnych we współczesnych konfliktach : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Formacje obronne
  • Konflikty zbrojne
  • Azja Zachodnia
  • Europa
Number of pages

466

Signature of printed version

A/2768 + CD- ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Waldemar Zubrzycki

Second review

Ireneusz Teodor Dziubek

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

11.04.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor