Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Możliwości Unii Europejskiej w zakresie militarnego reagowania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | [ 2 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Operacje pokojowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Reagowanie kryzysowe
  • Siły wielonarodowe
  • Współpraca międzynarodowa
  • Zagrożenie militarne
  • Kraje Unii Europejskiej
Number of pages

217

Signature of printed version

A/3733+CD-ROM

First review

Jarosław Michalak

Second review

Piotr Płonka

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

19.10.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor