Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ innowacyjnej metody zgazowania węgla kamiennego (IGCC) na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Innowacje
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Węgiel kamienny
  • Zgazowanie
  • IGCC (technologia)
  • Polska
Number of pages

199

Signature of printed version

A/3255 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 180-191.

First review

Konrad Stańczyk

Second review

Sławomir Bartosiewicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

27.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor