Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Planowanie rozwoju obszarów morskich w aspekcie potrzeb obronnych RP : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | [ 2 ] Uniwersytet Gdański

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Marynarka wojenna
  • Siły morskie
  • Wody terytorialne
  • Żegluga morska
  • Polska
Number of pages

232

Signature of printed version

A/2765 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

Second review

Krzysztof Kubiak

Third review

Piotr Mickiewicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

17.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor