Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System wykorzystania doświadczeń w wojskach specjalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Language

polish

Keywords
PL
 • AGAT
 • FORMOZA
 • GROM
 • NIL
 • Działania specjalne (wojsko)
 • Konflikty zbrojne
 • Operacje połączone (wojsko)
 • Siły zbrojne
 • Struktura organizacyjna
 • Wojska specjalne
 • Polska
Number of pages

458

Signature of printed version

A/3545+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 340-352.

First review

Marek Kubiński

Second review

Jan Rajchel

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

29.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor