Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przyczyny wojen hybrydowych w aspekcie współczesnych zagrożeń : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | [ 2 ] Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Wojna hybrydowa
  • Czeczenia (Rosja)
  • Gruzja
  • Kosowo
  • Ukraina
Number of pages

288

Signature of printed version

A/2755 + CD - ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Marian Kopaczewski

Second review

Zbigniew Ciekanowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

07.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor