Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (77)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Issues of brand capital loss risk analysis / Piotr Makowski (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2020, vol. XXV, nr 27 (2/2020), p. 109-121

  Scholarly article 20
 • 2.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 3.
  Scenariusz zagrożenia powietrznego / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 99-129

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego / Małgorzata Lasota (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 170 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Airport charges as an instrument of competition between airports in the European Union. Legislative aspects / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 5-19

  Scholarly article 5
 • 6.
  Air traffic crisis management in the European airspace – the legal context and the experience of the Network Manager / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 5-28

  Scholarly article 5
 • 7.
  Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro / red. Ryszard Bartnik (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 158 s.

  Scholarly monograph 20
 • 8.
  Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the European sky / Tadeusz Zieliński (WW), Wiesław Marud (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport - 2019, vol. 102, p. 217-229

  Scholarly article 20
 • 9.
  Changes in the content of normative documents after the aviation events during the transport of the most important people in the country by military aircraft / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 85-102

  Scholarly article 5
 • 10.
  Economic and financial aspects of air traffic management in Polish airspace / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 20-36

  Scholarly article 5
 • 11.
  Ekonomiczno-finansowe aspekty bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 16-39

  Chapter in monograph / paper 20
 • 12.
  Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania / red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 31-46

  Chapter in monograph / paper 20
 • 13.
  Instytucjonalne aspekty wojskowego zaangażowania w proces modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, nr 125, p. 83-99

  Scholarly article 5
 • 14.
  Legal conditions and the allocation of slots at Polish airports / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 5-26

  Scholarly article 5
 • 15.
  Lotnictwo w wojnie powietrznej : koncepcje, historia, teraźniejszość / Wiesław Marud (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 - 346 s.

  Scholarly monograph 100
 • 16.
  Market Management in Market Activity / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 37-52

  Scholarly article 5
 • 17.
  Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 367-388

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Potęga powietrzna w działaniach hybrydowych / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 209 s.

  Scholarly monograph 100
 • 19.
  Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania / red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 20.
  Proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 104-118

  Chapter in monograph / paper 20
 • 21.
  Proposals Regarding Directions of Changes in the Content of Normative Documents Regulating the Transport of the Most Important People in the State by Military Aircraft / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 27-37

  Scholarly article 5
 • 22.
  Risk Management in Air Navigation Services / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 77-90

  Scholarly article 5
 • 23.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 1) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 20-40

  Scholarly article 5
 • 24.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 2) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 41-59

  Scholarly article 5
 • 25.
  Solutions ensuring safety during transport of state VIPs by military airfcraft (part 3) / Ryszard Bartnik (WZiD), Dariusz Tatarowski // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 62-84

  Scholarly article 5
 • 26.
  The value of the product as an essence in market activity. Example from passenger aviation / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 46-61

  Scholarly article 5
 • 27.
  Czynnik ludzki w wybranych modelach powstawania wypadków lotniczych / Małgorzata Lasota (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2018, nr 3 (27), p. 72-97

  Scholarly article 6
 • 28.
  Doświadczenia w udziału lotnictwa w walce z siłami nieregularnymi w XX wieku / Ryszard Bartnik (WZiD) // W: 100-lecie polskiego lotnictwa : tradycje, technika i taktyka / red. Grzegorz Rosłan - Rzeszów, Polska : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2018 - p. 74-101

  Chapter in monograph 20
 • 29.
  Doświadczenia z zaangażowania Polski w operacje wojskowe w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2002-2014 / Grzegorz Buszka, Władysław Leśnikowski (WZiD), Krzysztof Borowski, Sławomir Cieślewicz, Krzysztof Stańczyk, Grzegorz Kostrzewski, Waldemar Budzisz, Robert Reczkowski, Grzegorz Łysik, Paweł Mrozowski, Arkadiusz Puciato, Aleksandra Zamojska / red. Robert Reczkowski - Bydgoszcz, Polska : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2018 - 225 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 30.
  Geothermal Energy as an Alternative Source and a Countermeasure Against Low Emission in the Ecological Security Strategy / Bogdan Grenda (WZiD), Katarzyna Świerszcz // W: 2018 International Conference on Energy, Ecology and Environment (ICEEE 2018) - Pennsylvania, United States : DEStech Publications, Inc., 2018 - p. 1-6

  Chapter in monograph / paper 5 15
 • 31.
  Human factor in flight safety / Dolores Gracja Piwek (WZiD) // Hadmérnök - 2018, t. XIII, nr 4, p. 381-396

  Scholarly article 1
 • 32.
  Innowacja w szkoleniu kadr dla lotnictwa Sił Zbrojnych RP / Władysław Leśnikowski (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 193-212

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  Kompetencje absolwentów kierunku kształcenia "Lotnictwo" jako potencjał użyteczny w rozwiązywaniu problemów zarządzania ryzykiem w organizacjach lotniczych / Piotr Makowski (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 124-134

  Chapter in monograph 20
 • 34.
  Kompleksowa ocena ryzyka w ocenie punktowej : wybrane problemy interakcji ryzyk / Piotr Makowski (WZiD) // W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym / red. Edyta Biernacik - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2018 - p. 25-35

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Kompleksowe zarządzanie przez jakość w obsłudze naziemnej w porcie lotniczym na przykładzie Welcome Airport Services Sp. z o.o. / Agnieszka Wilczyńska-Strawa (WZiD) // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie - 2018, vol. 45, nr 3, p. 43-55

  Scholarly article 5
 • 36.
  Łączność kontroler-pilot łączem transmisji danych (CPDLC) w europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania / red. Jacek Nowak, Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Marek Kustra - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej, 2018 - p. 175-193

  Chapter in monograph 20
 • 37.
  Lotnictwo cywilne w systemie obronnym państwa / Ryszard Bartnik (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 15-30

  Chapter in monograph 20
 • 38.
  Lotnictwo wojskowe jako symbol potęgi kraju w opinii młodego pokolenia / Małgorzata Lasota (WZiD), Agnieszka Wilczyńska - Strawa (WZiD) // W: 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego / red. Marcin Kruszyński, Marcin Paluch, Adam Radomyski - Dęblin, Polska Lublin, Polska : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie), 2018 - p. 311-317

  Chapter in monograph / paper 5
 • 39.
  Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 275 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 40.
  Obrona powietrzna w konflikcie hybrydowym / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 121-142

  Chapter in monograph 20
 • 41.
  Polish experience in operational air traffic management in the context of European airspace integration / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 112, nr 3, p. 21-41

  Scholarly article 1
 • 42.
  Ryzyko jako kryterium wyboru wariantu działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych / Piotr Makowski (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 132 s.

  Scholarly monograph 100
 • 43.
  Security of Europe. Challenges and Threats in the 21st Century / red. Bogdan Grenda (WZiD), Andrzej Soboń (WBN), Laurian Gherman - Brasov, Rumunia : “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House, 2018 - 208 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 44.
  Szkolenie i doskonalenie personelu służb zarządzania ruchem lotniczym w świetle nowych wyzwań / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 98-123

  Chapter in monograph 20
 • 45.
  Szkolenie i obowiązki personelu pokładowego w aspekcie potrzeb przewoźników lotniczych / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 135-153

  Chapter in monograph 20
 • 46.
  The search for an optimal form of civil-military cooperation in the air traffic management in Poland. New challenges - new solutions / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2018, t. 111, nr 2, p. 5-25

  Scholarly article 1
 • 47.
  Wojska Obrony przeciwlotniczej: historia,tradycje i współczesność / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska , 2018 - 442 s.

  Scholarly monograph
 • 48.
  Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku / red. Konrad Dobija (WW), Sebastian Maślanka (WW), Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 398 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 49.
  Analiza diagnostyczna sieci społecznych oraz model cyberprzestrzeni państwa z uwzględnieniem roli mediów społecznościowych / Bogdan Grenda (WZiD), Radosław Bielawski (WBN), Paweł Majdan (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

 • 50.
  Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 224 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 51.
  Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - 313 s.

  Scholarly monograph 100
 • 52.
  Doskonalenie systemu obrony powietrznej Polski w zakresie osłony obiektów infrastruktury krytycznej / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Koncepcja obrony powietrznej obiektów infrastruktury krytycznej państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.1.1.0. - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 86-124

  Chapter of research work
 • 53.
  Działalność menedżera sieci w świetle przepisów prawa oraz doświadczeń w zakresie realizacji funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze / red. Dominika Wetoszka - Gdynia, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017 - p. 123-139

  Chapter in monograph / paper 20
 • 54.
  Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

 • 55.
  Kierunki rozwoju terroryzmu lotniczego / Małgorzata Lasota (WZiD) // Studia Mazowieckie - 2017, nr 3, p. 107-120

  Scholarly article 6
 • 56.
  Koncepcja obrony powietrznej obiektów infrastruktury krytycznej państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.1.1.0. / Dariusz Żyłka (WZiD), Jacek Milewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 57.
  Samodzielne operacje powietrzne w polskiej myśli teoretycznej okresu międzywojennego / Ryszard Bartnik (WZiD), Wiesław Marud (WZiD) // W: Polska myśl techniczna w okresie międzywojennym / red. Adam Radomyski, Krzysztof Ogonowski, Andrzej Olejko: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 133-151

  Chapter in monograph
 • 58.
  Siły powietrzne w walce o dominację w powietrzu / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0 / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 19-32

  Chapter in monograph
 • 59.
  Służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa / red. Jacek Fabisiak - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2017 - p. 73-96

  Chapter in monograph / paper 5
 • 60.
  Szkolenie personelu pokładowego w systemie bezpieczeństwa lotów / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa / red. Jacek Fabisiak - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2017 - p. 44-60

  Chapter in monograph / paper 5
 • 61.
  Terroryzm lotniczy jako narzędzie walki aktorów niepaństwowych w przyszłych konfliktach zbrojnych / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Animus belli 2017. T. 1, Polemologia: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego / red. Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 120-132

  Chapter in monograph / paper 20
 • 62.
  Uwarunkowania i kierunki rozwoju elastycznego użytkowania europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2017, z. 116, p. 181-207

  Scholarly article 7
 • 63.
  Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych: praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0 / Bogdan Grenda (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 134 s.

 • 64.
  Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowywanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2 / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 123 s.

  Research work
 • 65.
  Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0 / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 103 s.

  Research work
 • 66.
  Wojskowe aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie / red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 - p. 37-62

  Chapter in monograph / paper 20
 • 67.
  Wybrane aspekty zastosowania bezzałogowych oraz autonomicznych platform w przyszłych nowoczesnych działaniach bojowych / Władysław Leśnikowski (WZiD) // W: Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa / red. Adam Wetoszka, Andrzej Truskowski - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017

  Chapter in monograph 20
 • 68.
  Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w świetle strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy / red. Marek Gąska - Lublin, Polska : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017 - p. 109-123

  Chapter in monograph 20
 • 69.
  Założenia badawcze / Dariusz Żyłka (WZiD) // W: Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0 / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-18

  Chapter in monograph
 • 70.
  Zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2017, nr 2(6), p. 118-129

  Scholarly article 5
 • 71.
  Znaczenie marki i znaków jakości w promocji żywności w krajach Unii Europejskiej / Piotr Makowski (WZiD), Ilona Walkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2017, nr 4(37), p. 317-332

  Scholarly article 9
 • 72.
  Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny - 2016, nr 4(5), p. 56-78

  Scholarly article 5
 • 73.
  Drony : bezzałogowe aparaty latające od starożytności do współczesności / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - 175 s.

  Scholarly monograph
 • 74.
  Krąg terroryzmu samobóczego / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku : podejście polemologiczne / red. Andrzej Polak (AszWoj), Jacek Lasota (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 224-242

  Chapter in monograph
 • 75.
  Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 340 s.

  Scholarly monograph
 • 76.
  Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną / Małgorzata Lasota (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 154 s.

  Scholarly monograph
 • 77.
  Przeżywalność samolotu wielozadaniowego F-16 na współczesnym polu walki / Bogdan Grenda (WZiD) // W: Poznań : Lotnictwo dla obronności : Konferencja naukowa z okazji 10-lecia eksploatacji samolotów F-16 i Centralnych Obchodów Święta Lotnictwa / red. Tomasz Łodygowski, Michał Ciałkowski, Agnieszka Wróblewska, Łukasz Semkło - Poznań, Polska : 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, 2016 - p. 145-160

  Chapter in monograph / paper