Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie ryzykiem jako determinanta bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

112 - 120

Book

Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie

Points of MNiSW / chapter

20.0