Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

ArchaeGraph

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Data opublikowania

2020

Liczba stron

199

ISBN

978-83-66709-35-5

URL

https://www.archaegraph.pl/publikacje

Rozdziały
Zarządzanie ryzykiem jako determinanta bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym (s. 112-120)